درباره مرکز نظارتی و امنیتی راهبردی سمرا

درباره ما

مرکز امنیتی و نظارتی پارس سمرا از سال 92 در تهران فعالیت خود را شروع کرده است .

مدیران این شرکت سابقه چندین سال فعالیت در کشور آلمان و گروه الکترونیکی زیمنس را دارند و در زمینه امنیتی فیزیکی و مجازی میتوانند به شما ارائه خدمات کنند.

[Contact form disabled - the email does not work and bounces.]